loading...
شیمی ارومیه
قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 460 شنبه 1394/10/26 نظرات (0)

تریاک از كپسولهاي حاوي بذر نارسيده گياه خشخاش بدست مي آيد . بدين ترتيب كه با برشهاي مكرر بر روي كپسول ، شيره اي به رنگ سفيد شيري تراوش مي شود كه با خشك شدن در معرض هوا به صورت ترياك خام در مي آيد.

تریاک

تریاک


تریاک از کپسولهای حاوی بذر نارسیده گیاه خشخاش بدست می آید . بدین ترتیب که با برشهای مکرر بر روی کپسول ، شیره ای به رنگ سفید شیری تراوش می شود که با خشک شدن در معرض هوا به صورت تریاک خام در می آید.

منشا و ترکیبات تریاک

ماده حاصله تریاک ابتدا دارای رنگ قهوه ای مایل به قرمز است ولی به تدریج سخت شده و رنگ قهوه ای تیر پیدا می کند . شیره تریاک حاوی حدود 20 نوع آلکالوئید(25% وزن تریاک ) همراه با اسیدهای مکونیک ، لاکتیک ، و سولفوریک است .

آلکالوئیدهای موجود در تریاک به گروه های شیمیایی متمایز شامل مرفین (غلظت 10%)، کدئین (غلظت 5%) و تبائین (غلظت 2%)، پاپاورین (غلظت 1%) و نوسکاپین (غلظت 6%) تقسیم می شوند در این میان تنها مرفین،کدئین، و پاپاورین تریاک دارای کاربرد بالینی است .

تبائین تریاک یک ماده تشنج زاست که موجب بروز اسپاسم های تتانیک شبیه به اسپاسم های ناشی از استریکنین اما با شدت کمتر می گردد.

پاپاورین یک وازودیلاتور بوده که اثر دارای اثر اسپاسمولیتیک یا شل کنندگی بر میوکارد و عضله صاف می باشد و در کاربرد بالینی جهت رفع اسپاسم شریانی تجویز می شود .

به علت دشوار بودن سنتز آزمایشگاهی مرفین ، تریاک منبع اولیه و اصلی در تهیه آن است و آثار فارماکولوژیک تریاک ناشی از محتوای مرفینی آن می باشد .

ساختار شیمیایی اوپیوئیدها در تریاک

بسیاری از مشتقات نیمه صناعی تریاک با تغییرات جزئی و نسبتا ساده در مرفین یا تبائین ساخته می شوند از جمله این مشتقات تریاک می توان به کدئین و هروئین اشاره کرد که به ترتیب از جایگزینی ریشه متیل بر گروه هیدروکسیل فنولیک و استیلاسیون مرفین در موقعیت های 3 و 6 بدست می آیند. آپو مرفین تریاک که یک آگونیست دوپامینرژیک و استفراغ آور قوی است و ترکیبات نیمه صناعی همانند هیدرومرفون ، اکسی مرفون ، هیدرو کدون و اکسی کدون نیز با تغیرر در مولکول مرفین تهیه می گردند .

تبائین اثر آنالژزیک اندکی داشته و از لحاظ ساختاری با مرفین تفاوت دارد .

این ماده پیش ساز چندین ترکیب 14- هیدروکسیله مهم نظیر اکسی کدون و نالوکسان می باشد .

علاوه بر مرفین ، کدئین ، و مشتقات نیمه صناعی آلکالوئید های طبیعی تریاکاز دیگر گروههای شیمیایی با ساختار متمایز و نیز واجد آثار فارماکولوژیک شبیه مرفینی هستند . اگرچه نمایه های دو بعدی این ترکیبات در تریاک از لحاظ شیمیایی متفاوت به نظر می رسد ولی مدلهای مولکولی آنها نشانگر برخی ویژگیهای مشترک است بعضی از خواص مهم اوپیوئیدها تریاک شامل میزان تمایل ترکیبی با گونه های مختلف گیرنده های اوپیوئیدی فعالیت به عنوان آگونیست در برابر آنتاگونیست ، میزان انحلال در چربی و مقاومت نسبت به تجزیه متابولیک با تغییر ساختار آنها دستخوش دگرگونی می شود .

فارماکودینامیک مخدرها

فارماکودینامیک مخدرها

مکانیسم اثر مخدرها

مخدرها در بدن دارای چهار نوع گیرنده هستند شامل مو ، دلتا، کاپا ، و سیگما می باشند . واکنش مخدرها با این گیرنده ها شبیه به تاثیر کلید بر روی قفل است و اثرات بی دردی آنها بوسطه تداخل ترکیب آنا با گیرنده ها ایجاد می گردد و رابطه مستقیم بین قدرت بی دردی و تمایل مخدرها برای اشغال گیرنده وجود دارد .

پس از تحریک گیرنده یک سری تغییر در فعالیت آنزیمها و عملکرد غشای سلول ایجاد می گردد که نهایتا باعثت بی دردی می شود .

اگونیست های اوپیوئیدی به واسطه اتصال به گیرنده های اختصاصی موجب ایجاد آنالژزی می شوند . این گیرنده ها در درجه نخست در مناطقی از مغز و نخاع که در انتقال و تنظیم حس درگیر هستند قرار دارند .

1- ماهیت گیرنده ها : گیرنده های اوپیوئیدی و ویژگی های اصال با آنها در موادمخدر با مطالعه تاثیر تعداد زیادی از آنالوگهای شیمیایی بر گیرده ها در جایگاههای نوزونی متفاوت مشخص شده اند . ترکیبات اوپیوئیدی مختلف دارای ویژگی قابل ملاحظه ای در مورد سیستمهای گیرنده ای متفاوت هستند . به احتمال زیاد کل سیستم گیرنده ای بخشی از غشا سلول عصبی بوده و حاوی محلهای اتصال برای بخشهای عمده مولکول مرفین نظیر اتم ازت و استخلافهای آن ، گروههای هیدرو کسیل حلقه مسطح بنزنی و تشکیلات حجیم می باشد .

نظریه استریک گیرنده های اوپیوئیدی متضمن اجزا متعددی است . در این نظریه چنین تصور می شود که گیرنده های اوپیوئیدی دارای جایگاه های هسته ای و ثانویه هستند . جایگاه های هسته ای مسئول شروع اثر فارموکولوژیک دارو می باشند و جایگاه های ثانویه در تعیین میزان تمایل ترکیبی دارو با گیرنده و نیز جهت گیری دارو روی گیرنده نقش دارند . تفاوت های موجود در ساختار سه بعدی این دو جز ممکن است موجب بروز آثار متعدد در زمینه تداخل دارو و گیرنده شود . اکنون معلوم شده است که سیستمهای گیرنده ای اوپیوئیدها پیچیده بوده و در محلهای پیش سیناپسی و پس سیناپسی قرار دارند و در یک نورون ممکن است بیش از یک نوع گیرنده موجود باشد .

2- انواع گیرنده ها : دسته اصلی گیرنده ها عبارتند از : گیرنده ها مو ، کاپا و دلتا به همراه گیرنده ها ی کمتر شناخته شده سیگما و اپسیلون.

چندین نوع گیرنده اپیوئیدی در نقاط مختلف سیستم عصبی و سایر بافت ا مشخص شده است . مخدر ای درون زا و برون زا با شدتها ی مختلف به این محل ها متصل می شوند و نحوه اتصال یک ماده به یک گیرنده خاص و غالب بودن آن باعث ایجاد یک کیفیت فارموکولوژیکی خاص می شود .

گیرنده های کاپا عمدتا مسئول تاثیرات ضد درد در سطح نخاعی ، میوز و خاصیت آرام بخشی آن هستند .

از دیدگاه تئوریک این امکان وجود دارد که هر دارویی با اصال به هر یک یا تمام گونه های مذکور اثر خود را اعمال نماید . در واقع ترکیبات اوپیوئیدی از لحاظ نحوه اثر گونه های مختلف گونه های مختلف گیرنده های اوپیوئیدی انواعی را در بر می گیرد که با عنوان آگونیست کامل ، اگونیست نسبی ، آگونیست – آنتاگونیست و آنتاگونیست شناخته می شوند .

اوپیوئیدهای آگونیست کامل که آگونیست هایی با کارایی زیاد یا قوی نیز نامیده می شود به واسطه اتصال به گیرنده های اوپیوئیدی موجب روز اثار مرتبط می گردد. به گزارش آسان طب اگونیست های نسبی مانند آگونیست های نسبی دیگر داروهایی می تواندد آثار آگونیستی در حد کمتری را ایجاد کند . تریاک از انواع مواد مخدر است .

انتاگونیست مختلط قادر است در یک گیرنده آثار آگونیستی ایجاد کند و در حالی که در گیرنده دیگر به عنوان آنتاگونیست عمل کند . یک آنتاگونیست به گیرنده متصل می شود بی انکه آثار ناشی از اتصال آگونیست را ایجاد کند . ولی در برابر آگونیست ها آثار آنتاگونیستی قابل توجهی از خود نشان دهد .

 

منبع مطلب تریاک : سایت آسان طب

 

http://asanteb.com/

قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 80 پنجشنبه 1394/10/24 نظرات (0)

مشکلات شامل مسائلی است که ذهن و روح آدمی را درگیر خود میکند . شما می توانید از طریق حرف زدن با خود به شیوه ای که کنترل شما را بر اوضاع افزایش دهد ، خودتان را برای مبارزه با مشکلات آماده کنید .

مقابله با مشکلات

مقابله با مشکلات

مقابله با مشکلات شامل مسائلی است که ذهن و روح آدمی را درگیر خود میکند . شما می توانید از طریق حرف زدن با خود به شیوه ای که کنترل شما را بر اوضاع افزایش دهد ، خودتان را برای مبارزه با مشکلات آماده کنید . شیوه ای که انتخاب می کنید باید طوری باشد که کنترل شما را بر اوضاع افزایش دهد . چگونگی مقابله با مشکل را با استفاده از مهارت های مقابله ای خودتان طرح ریزی کنید ، یعنی فکر کنید که چگونه باید مقابله کنید و حتی اگر تنش زا باشد چه چیزی باید از این تجربه بیاموزید . برای استفاده از سیستم های حمایتی خود روشهای موثری را انتخاب کنید .

فهرست مهارتی مقابله با مشکلات

از بزرگ جلوه دادن مسایل و ناراحتی ها قبل از رخداد مشکلات بپرهیزید . تهیه فهرستی از جملات تقویت کننده برای مقابله با مشکلات می تواند به شما کمک کند ، مانند :

*نشستن و نگران شدن هیچ کمکی نخواهد کرد.

*خودم را ناراحت نخواهم کرد.

*با استفاده از مهارت های مسئله گشایی خودم نقشه ای را تهیه می کنم .

*تجربه خوبی برای من خواهد بود .

*احساس اضطراب می کنم ، اما در این شرایط طبیعی است .

*در حالی که راهبرد خود را طرح ریزی می کنم ، می توانم از مهارتهای آرام سازی نیز استفاده کنم .

مهارت ذهنی مقابله با مشکلات

شما همچنین می توانید در ذهن خود نتیجه خوشایند مقابله با مشکلات را تجسم کنید و بدین ترتیب خود را برای مقابله با مشکل آماده کنید . هنگام استفاده از مهارتهای مسئله گشایی برای مقابله با موارد تنش زا تصور کنید که بر مقابله با مشکلاتغالب آمده اید . اگر هنگام مرور ذهنی این مشکل احساس اضطراب یا خشم کردید ، از مهارت های خود ارام سازی برای آرام کردن خودتان استفاده کنید .

مهارت مواجهه شدن با مشکلات

وقتی مشکلی پیش می اید ، آن قدر خود را از نظر روانی تقویت کنید تا احساس کنید که از عملکرد خود راضی خواهید شد . به خود بگویید که شما یک مقابله گر (مبارزه جو) هستید و می دانید که چگونه از مهارت های مقابله ای خود استفاده کنید . یاد بگیرید به شیوه زیر با خود در مورد مشکلات حرف بزنید :

 من یک مقابله گر هستم و می دانم که می توانم از عهده این موقعیت برآیم .

 این موقعیت دشواری است ، اما من مقاومت می کنم .

 کم کم نگران می شوم ، ولی الان وقت آرامش است .

 بر اساس نقشه خود عمل می کنم . نمی گذارم افکار منفی حواسم را پرت کند .

 باید آرام باشم ، و بر آنچه که باید انجام بدهم تمرکز داشته باشم .

 نمی گذارم اضطراب و خشم بر من مسلط شود .

 اگر طوری عمل کنم که انگار بر همه چیز کنترل دارم ، راه حل مشکل را پیدا می کنم .

با استفاده از خلاقیتتان ، فکر کنید که چه مطالبی را می توانید در هنگام مواجه شدن با مشکلات به خودتان بگویید . مقابله با مشکلات یکی از مهارت های زندگی است که در آرامش انسان نقش بسیاری دارد . گاهی در وضعیتهای مشکل شوخی کردن مفید است . به خودتان سخت نگیرید و از مشکلات به عنوان فرصتهایی برای ازمایش کردن مهارت ها مقابله ای خود ، استفاده کنید . اشتباهات خود را بپذیرید و کمال گرا نباشید .

برای مقابله با مشکلات درباره چیزهایی که آموخته اید تامل کنید .

هنگامی که مشکلات را از سر راه برداشته اید برای مدتی درباره آنچه که از ان آموخته اید ، تامل کنید . به گزارش اسان طببهتر است به اشتباهات خود پی ببرید و از خودتان بپرسید که چطور می توانید از اشتباهات خود کمال استفاده را ببرید . ولی زیاد خرده گیری نکنید . ما باید خود را به عنوان موجودی جایزالخطا که پیوسته در حال یادگیری چیزهای جدید است ، بپذیریم . با این حال باید به نکات مثبت و خوب خودمان نیز توجه کنیم . برای مدتی تجسم کنید که با مشکلات مقابله کرده اید و بر آن غالب شده اید . افراد اغلب به طور اشتباه بر جنبه های منقی عملکردشان توجه می کنند ، بدون اینکه امتیازی به موفقیت های خود بدهند . اما با ارج نهادن به کارهای درست و نیز با تصحیح خطاهای خود می توانیم تجربیاتمان را شکل دهیم .

 

منبع مطلب مقابله با مشکلات : سایت آسان طب

http://asanteb.com/

قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 96 پنجشنبه 1394/10/24 نظرات (0)

کیفیت وقت در تربیت فرزند تاثیرگذار است . به شرط آنکه والدین بیش از اندازه معمول ، وظیفه شناس نباشند که حتی بعد از آن که کاسه صبرشان لبریز شده و دیگر هیچ لذتی از کاری نمی برند ، خود را به زور وادار کنند که با بچه ها حرف بزنند ، بازی کنند و برایشان کتاب بخوانند .

تربیت فرزند

تربیت فرزند

تربیت فرزند یک مساله مهم است و کیفیت وقت در آن تاثیر بسزایی دارد . موقعی که هم پدر و هم مادر ویا در خانواده های طلاق ،پدر یا مادر مطلقه بیرون از خانه کار می کنند ، در این گونه موارد آنها سعی می کنند برنامه کاری خود را طوری ترتیب دهند که حداکثر وقت را برای رسیدگی و تربیت فرزند داشته باشند .

تربیت فرزند و کیفیت وقت

در خانواده هایی که هم پدر و هم مادر حضور دارند ، توجه یکی از والدین در هر زمان ، می توانند برای بچه ها کاملا رضایت بخش باشد. می شود به بچه های پیش دبستانی اجازه داد که گاهی شبها تا دیر وقت بیدار بمانند به شرط آن که صبح ها بتوانند کمی بیشتر بخوابند یا وسط روز چرتی بزنند . تعداد ساعات در کنار هم بودن پدر و مادر و فرزندان در مقایسه با کیفیت وقتی که با هم سپری می کنند ، اهمیت کمتری دارد و این همان چیزی است که من از عبارت «کیفیت وقت»در نظر دارم .

از نقطه نظر علمی ، کیفیت وقت در روابطی جلوه می کند که صمیمی ، بار آور و عاشقانه باشند . این کیفیت را می توان در فاصله رانندگی ، موقع غذا خوردن و هر زمان دیگری رعایت کرد . وقتی را که برای خرید از سوپر مارکت یا مغازه نزدیک خانه تان میگذارید ،همیشه می شود صرف گفتگو ، گوش کردن و اموزش دادن کرد . بنابراین وقت با کیفیت  در تربیت فرزند وقتی نیست که صرف کارهایی غیر از کارهای روزمره می شود ، بلکه شامل روابط روزمره اعضای خانواده با هم است و لزوما گردش های جالبی مثل رفتن به سیرک را که در رشد بچه ها تاثیر شاخص و برجسته ای دارد ، در بر نمی گیرد.

نظریه کیفیت وقت به خودی خود جالب است ، ولی نگرانی این است که والدین پر کار و زیاده از حد معمول وظیفه شناسی پیدا شوند که حتی بعد از آن که کاسه صبرشان لبریز شده و دیگر هیچ لذتی از کاری نمی برند ، خود را به زور وادار کنند که با بچه ها حرف بزنند ، بازی کنند و برایشان کتاب بخوانند . به گزارش اسان طب والدین که پیوسته از نیازها و آرزوهای خود غفلت می کنند تا برای فرزندان خود اوقات با کیفیتی فراهم آورند تا تربیت فرزند را به خوبی انجام دهند ، شاید روزی برسد که دلشان از این همه فداکاری به هم بخورد و به کلی روحیه دوستانه و صمیمی خود را در مقابل بچه ها از دست بدهند و کودکی که احساس می کند می تواند پدر و مادر خود را وادار کند که به رغم احساس دلزدگی ، وقت بیشتری را در اختیار او بگذارند ، بتدریج متوقع و از خود راضی بار خواهد آمد .

نگرانی دیگر من این است که بعضی از پدرها و مادرها درباره این عبارت دچار سوء تفاهم شوند و گمان کنند تعداد ساعاتی را که در کنار فرزندانشان هستند ، ابدا اهمیت ندارد ، به شرط آن که همان چند ساعتی را که صرف آنها می کنند با کالایی به اسم کیفیت انباشته کنند ! کمیت زمان هم مهم است . ساعاتی را که صرف وظایف و کارهایی می شود که هیجان انگیز نیستند و ظاهرا هیچ جلوه ای ندارند ، در تقویت ارتباط بین انسان ها اهمیت دارند . بچه ها گاهی دلشان می خواهد که دور و بر پدر و مادرشان پرسه بزنند که بخش مهمی از زندگی پدر و مادر خود هتسند . نکته ظریف این است که بتوانید تعادل درستی بین زمانی که برای کودکان خود صرف می کنید و زمانی را که برای انجام نیازهای شخصی خود در نظر می گیرید ، برقرار سازید .

وقت ویژه  در تربیت فرزند

وقت ویژه در خانواده و تربیت فرزند نشان می دهد که دست کم گاهی وقت با کیفیت هم در زندگی روزمره وجود دارد وقت ویژه زمان بسیار کوتاهی است که شما هر روز در کنار می گذارید تا با هریک از فرزندان خود ، به طور فردی صرف کنید . نکته ویژه درباره زمان تربیت فرزند این است که لازم نیست حتما کار خاصی انجام بدهید . ممکن است با او پازلی را جور کنید ، به مغازه نزدیک خانه سری بزنید یا فقط با هم صحبت کنید . نکته مهم در این فاصله این است که در این وقت اختصاصی و خصوصی ، حواس شما به هیچ وجه پرت نشود و متوجه چیز یا کس دیگری غیر از او نباشید . از زمان ویژه به عنوان تنبیه استفاده نکنید و به هیچ وجه فرزندان خود را از ان محروم نسازید .

 

منبع مطلب تربیت فرزند : سایت آسان طب

http://asanteb.com/

قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 103 پنجشنبه 1394/10/24 نظرات (0)

برای داشتن کاهش وزن دائمی و بدون صدمه رساندن به سلامتی روشی توصیه می شود که از داروهای شیمیایی کمتری برخوردار باشد.

کاهش وزن

کاهش وزن

شروعی موفق در کاهش وزن

بی شک داشتن یک شروع خوب و صحیح در میزان موفقیت نهایی در امر کاهش وزن موثر است!

آیا شما نیز خواهان یک شروع بهتر در برنامه کاهش وزن خود هستید؟

برای داشتن کاهش وزن دائمی و بدون صدمه رساندن به سلامتی خود روشی توصیه می شود که از داروهای شیمیایی کمتری برخوردار باشد. شما می‌توانید در این راستا از 20 توصیه آسان طب، که حتی بدون رژیم غذایی کاهش وزن را بهمراه  دارد را مطالعه و استفاده کنید.

بی شک داشتن یک شروع خوب و صحیح در میزان موفقیت نهایی موثر است. طبق همان ضرب‌المثل قدیمی خودمان که می‌گوید: سنگ اول چو نهد معمار کج، تا ثریا می‌رود دیوار کج؛ می‌بایست کارها را از روش صحیح شان شروع نمود.

اما سنگ‌های اول در کاهش وزن تعیین اهداف مناسب و انتخاب مسیر صحیح می‌باشند، که در ادامه‌ی آن با رعایت الگوی صحیح به سر منزل مقصود خواهید رسید.

واژه‌ی رژیم در کل یک واژه‌ی ناخوشایند است و ما را یاد محرومیت و دردهای گرسنگی می‌اندازد؛ لذا برای پیشگیری از درد و رنج همراه با رژیم لاغری باید از یک برنامه صحیح پیروی نمود. آیا شما نیز خواهان یک شروع بهتر در برنامه کاهش وزن تان هستید؟ می‌توانید در این راستا از توصیه های ما کمک بجویید.

کالری بدن

توصیه اول : 100 کالری بیشتر برای کاهش وزن بسوزانید!

با سوزاندن 100 کالری بیشتر در روز در سال 5 کیلو کاهش وزن داشته باشید. می توانید برای این منظور یکی از فعالیت های زیر را انجام دهید: روزانه حدود 20 دقیقه پیاده روی نمایید. کارهای باغبانی را در حیاط خانه انجام دهید حدود 30 دقیقه نظافت منزل را انجام دهید برای 10 دقیقه تند راه بروید.

غذای گیاهی

توصیه دوم : سعی کنید اغلب اوقات از غذاهای بدون گوشت استفاده نمایید

مصرف بیشتر غذاهای گیاهی می تواند به کاهش وزن کمک کند.چند دلیل برای آن وجود دارد. بقولات نقش مهمی در آن دارند. برگر لوبیا، سوپ عدس و سایر غذاهای این چنینی غنی از فیبر هستند.

سس قرمز در کاهش وزن

توصیه سوم : از سس قرمز استفاده نمایید!

برای غذاها به جای سس سفید و پرچرب از سس های قرمز استفاده کنید. می توانید سس قرمز را با استفاده از گوجه در خانه تهیه کنید. اما به خاطر داشته باشید که هنوز اندازه مهم است.

غذای چرب

توصیه چهارم : کمتر بیرون غذا بخورید

غذاهای رستوران اغلب کالری بالاتری دارند و چرب هستند. با رعایت نکات زیر به کاهش کالری غذایی که بیرون از خانه می خورید کمک می کنید: غذای اصلی خود را با همراهتان نصف کنید می توانید پیش غذا را به عنوان غذای اصلی سفارش دهید از بشقاب مخصوص کودکان استفاده کنید قبل از شروع غذا نیمی از آن را در ظرف یک بار مصرف گداشته و همراه خود به خانه ببرید.

قانون 80 درصد در کاهش وزن

توصیه پنجم : قانون 20-80 را به کار گیرید

آمریکایی ها عادت دارند غذا خوردن خود را تا زمان سیری کامل ادامه دهند. اما در چین افراد غذا خوردن را تا زمانی که 80 درصد سیر شده اند ادامه می دهند. ما نیز می توانیم این عادت را با باقی گداشتن 20 درصد غذایمان در خود ایجاد نماییم.

واحد غذایی افراد لاغر

توصیه ششم : واحدهای غذایی را بشناسید

یکی از خصوصیات افراد لاغر شناخت درست واحدهای اندازه گیری غذا است. بعد از چند بار اندازه گیری به تدریج این کار را به صورت اتوماتیک انجام خواهید داد.

ویژگی های ظروف غذاخوری در کاهش وزن

توصیه هفتم : از ظروف کوچکتر برای غذاخوردن استفاده نمایید

با انتخاب یک پیش دستی به جای بشقاب غذاخوری برای مصرف غذای خود به صورت اتوماتیک غذای کمتری خواهید خورد. به این ترتیب روزانه 100 تا 200 کالری، کمتر مصرف می کندی و سالانه 5 تا 10 کیلو کاهش وزن خواهید داشت.

تاثیر آدامس نعنایی در کاهش وزن

توصیه هشتم : آدامس با طعم تند نعنا بجوید

زمانی که احساس می کنید برای خوردن ماده غذایی ناسالمی وسوسه شده اید آدامس بدون قند با طعم نعنا بجوید. در مهمانی ها، زمان کار یا وقتی جلوی تلویزیون نشسته اید یا در آشپزخانه غذا می پزید آدامس بجوید تا به غذاها ناخنک نزنید.

کاهش وزن با روش اصولی

توصیه نهم : بین هر قاشق غذا که در دهان می گذارید فاصله بیاندازید

هر بار که غذا در دهان خود می گذارید قاشق و چنگال خود را پایین بگذارید و غذای خود را خوب بجوید. به این ترتیب می تواند متوجه پیام سیری شوید که مغزتان ارسال می کند.

باید ها در رژیم لاغری

توصیه دهم : در خانه غذا بخورید

حداقل پنج روز در هفته در خانه غذا بخورید. این عادت کسانی است که در کم کردن وزن موفقند. آشپزی آسان تر از چیزی است که شما تصور می کنید. پخت غذاهای ساده و سالم را بیاموزید.

تاثیر یوگا در لاغری

توصیه یازدهم : یوگا کار کنید

مطالعه ای نشان می دهد خانم هایی که یوگا کار می کنند وزن کمتری نسبت به دیگران دارند. می پرسید چه ارتباطی وجود دارد؟ یوگا سبب می شود شما آگاهی بیشتری نسبت به آن چه می خورید داشته باشید. محققان عقیده دارند آگاهی و آرامشی که ئر اثر یوگا در فرد تقویت می شود مانع غذا خوردن بدون توجه و پرخوری می گردد.

تاثیر چای سبز برای لاغر شدن

توصیه دوازدهم : چای سبز بنوشید

نوشیدن چای سبز نیز می تواند یک روش کمک کننده به کاهش وزن باشد. مطالعات نشان می دهند چای سبز می تواند سوخت کالری در بدن را به صورت موقت افزایش دهد. اثر آن به دلیل فیتوکمیکال آن یعنی کاتچین است. غیر از همه آنها شما می توانید یک نوشیدنی شاداب کننده بدون کالری بالا مصرف نمایید.

نوشیدنی کم شکر

توصیه سیزدهم : شکر کمتری استفاده کنید

نوشیدنی های حاوی شکر مثل نوشابه معمولی را با آب جایگزین کنید به این ترتیب 10 قاشق غذاخوری شکر کمتری استفاده می کنید. می توانید برای تنوع برگ نعنا، قطعه ای لیمو ترش یا توت فرنگی منجمد شده در لیوان آب خود بی اندازید.

تاثیر روانشناسی در کاهش وزن

توصیه چهاردهم : با لباس مورد علاقه، به خود انگیزه دهید

لباس یا شلوار مورد علاقه خود را که برایتان کوچک است در جایی که هر روز می بینید آویزان کنید. لباسی را انتخاب کنید که تنها کمی برایتان کوچک است تا سریعتر به هدف خود برسید. سپس هدف بعدی را برای خود تعیین کنید.

غلات سبوس داری برای لاغری

توصیه پانزدهم : از غلات سبوس دار استفاده نمایید

مصرف غلات سبوس دار می تواند به کم کردن وزن شما کمک کند. آنها با کالری کمتر سبب سیری بیشتر شما می شوند، همچنین سبب کاهش کلسترول می شوند.

 

منبع مطلب کاهش وزن : سایت آسان طب

http://asanteb.com/

قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 95 سه شنبه 1392/11/22 نظرات (0)

1DO برای ماهیها چقدر است؟    الف) 4       ب) 004/0      ج) 1        د) ۰۰۱/۰   

                    

 2- سرکه و محلول سدیم هیدروکسید هر کدام با تورنسل به چه رنگی در می آیند؟

الف) هردو فرمز                                              ب) هردو آبی          

 

   ج) سرکه قرمز  -  سدیم هیدروکسید آبی        د) سرکه آبی -  سدیم هیدروکسید قرمز

قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 103 سه شنبه 1392/11/22 نظرات (0)

1- دلیل استفاده از موارد زیر را در تصفیه ی آب شهری بنویسید

کلر  کاتیونهای Al3+  و Fe2+ - کات کبود -  یون فلوئوریدF-

 

 

2- برای تنظیم آب دریاچه ای که در اثر ورود مواد اسیدی به آن زندگی آبزیانش به خطر افتاده است بهتر است کدامیک ازمواد زیر را به دریاچه بیافزائیم؟   H2SO4 -  Ca(OH)2

 

 

 

 

 

 

قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 73 سه شنبه 1392/11/01 نظرات (0)
● سوال: 
چگونه می‌توان با یک فشارسنج ارتفاع یک آسمان‌خراش را محاسبه کرد؟
● پاسخ یک دانشجو:
"یک نخ بلند به گردن فشارسنج می‌بندیم و آن را از سقف ساختمان به سمت زمین می‌فرستیم. طول نخ به اضافه طول فشارسنج برابر ارتفاع آسمان‌خراش خواهد بود.

این پاسخ ابتکاری چنان استاد را خشمگین کرد که دانشجو را رد کرد. دانشجو با پافشاری بر اینکه پاسخش درست است به نتیجه امتحان اعتراض کرد. دانشگاه یک داور مستقل را برای تصمیم درباره این موضوع تعیین کرد. داور دانشجو را خواست و به او شش دقیقه وقت داد تا راه حل مسئله را به طور شفاهی بیان کند تا معلوم شود که با اصول اولیه فیزیک آشنایی دارد. دانشجو پنج دقیقه غرق تفکر ساکت نشست. داور به او یادآوری کرد که وقتش درحال اتمام است. دانشجو پاسخ داد که چندین پاسخ مناسب دارد اما تردید دارد کدام را بگوید. وقتی به او اخطار کردند عجله کند چنین پاسخ داد:
قاسمی.هدایت.پاک طینت بازدید : 90 سه شنبه 1392/11/01 نظرات (0)

سال 2011 از سوی سازمان ملل متحد به عنوال سال جهانی شیمی نامگذاری گردید.

در شصت و سومین مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه‌ای مبنی بر اینکه طبق آن «سال 2011 با عنوان سال جهانی علم شیمی» تصویب شد. «یونسکو» و «اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی» در رأس امور و برنامه‌های این سال قرار گرفته ‌است.

 

 دلیل اصلی این نامگذاری  این است که امروز علم شیمی به عنوان علمی پایه و تاثیرگذار در انرژی هسته ای ، نفت ، گاز ، پتروشیمی ، پیل سوختی ، صنعت دارو ، پلاستیک ، سازه‌های جدید فایبرگلاس و بخش عظیمی از صنایع به شمار می‌رود.
سال 2011 که مصادف با صدمین سال دریافت جایزة نوبل در شیمی توسط ماری اسکلودوسکا کوری است، فرصتی فراهم خواهد آورد تا از مساعدت زنان به علم شیمی قدردانی شود. این سال همچنین صدمین سالگرد تأسیس انجمن بین‌المللی محافل مربوط به شیمی (IACS) است که چند سال بعد به اتحادیه بین‌المللی شیمی محض و کاربردی (IUPAC) تغییر ماهیت یافت. دو نهاد مذکور با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای موجود مبتنی بر روابط و همکاریهای بین شیمیدان‌ها تأسیس شد و از طریق بکاربردن ادبیات غیرمولکولی ادامه مسیر داد.

تعداد صفحات : 6

درباره ما
سلام. به urmiachemistryخوش آمدید. نظرات شما موجب دل گرمی ماست ما را از انتقارات و پیشنهاد های خود محروم نسازید. با تشکر.
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  نظر شما در مورد وبلاگ؟
  نویسندگان

  مهران هدایت

  محمد امین قاسمی

  نیما پاک طینت

  آمار سایت
 • کل مطالب : 94
 • کل نظرات : 29
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 4
 • آی پی امروز : 27
 • آی پی دیروز : 28
 • بازدید امروز : 73
 • باردید دیروز : 90
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 791
 • بازدید ماه : 2,527
 • بازدید سال : 10,592
 • بازدید کلی : 33,967